2. Bakara Suresi 230. Ayet

 Erkek karısını, üçüncü defa boşarsa, artık ona helal olmaz. Kadın başka bir eşle evlenir, o da boşarsa o zaman bakarlar, eğer Allah’ın koyduğu sınırlarda duracakları kanaatine varırlarsa, tekrar birbirlerine dönmeleri günah olmaz. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Allah bunları, bilen bir topluluk için açıklamaktadır.“(Bakara 2/230)

            Tüm mezheplerin görüşüne göre bir kimsenin bir yerde karısını üç kere boşaması halinde meydana gelen talak geçerli sayılır. Kadının adetli ya da temiz olmasını, şahitli ya da şahitsiz olmasını göz ardı ederek boşamayı geçerli sayarlar. Aile artık geri dönüşü olmayan bir şekilde yıkılmış olacaktır. Bu aileyi yeniden kurmak için kadının yeniden  evlenmesi, bu koca ile gerdeğe girmesi sonra ikinci kocanın da onu boşaması ve iddetini bekledikten sonra önceki kocasına dönmesi icap eder ki buna helal kılma yolu anlamında “hulle” derler. Mezheplerin bu uygulaması geçersizdir. Kuran-ı Kerim’e göre bir iddet süresi içerisinde, yani yaklaşık üç aylık süre içerisinde, bir insan karısını, ister aynı yerde, ister değişik yerlerde, bir’den fazla boşadığını söylese de, bu bir tek boşama olur. Bu şartların dışında olan bir boşama geçersizdir. Bütün şartlarına uygun olarak artık erkek üçüncü defa karısını boşadığında son hakkını da kullanmış olur. Bu boşamadan sonra kadınının artık o evde kalmasına da gerek kalmaz. Zira artık koca 3. kez boşadığı kadına helal olmaz. Ayette geçen “Bunlar Allah’ın sınırlardır”(Bakara 2/230) ifadesinden anlaşıldığı üzere talakın şartlarını cenab-ı Hak belirlemiştir. Bu şartlar dışındaki boşamanın geçerli sayılacağını söylemek abdest olmadan namazın geçerli olacağını, oruçlu iken yiyip içip cinsel ilişkide bulunulsa da orucun geçerli olacağını söylemeye benzer. Bu şartların dışında boşamanın gerçekleşeceğini iddia edenler de Allah’ın sınırlarını aşmıştır.

            Ayetin sonundaki “Allah bunları, bilen bir topluluk için açıklamaktadır” ifadesi talak konusunun uzmanları tarafından ilgili ayet kümeleri bir araya getirilerek anlaşılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Ayetleri, bilen bir topluluk için Arapça kur’ânlar halinde açıklanmış kitaptır.”(Fussilet 41/3)

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır