2. Bakara Suresi 19. Ayet

 “Karanlıkların her yanı kapladığı, göğün gürlediği ve şimşeklerin çaktığı bir yerde, bardaktan boşanırcasına yağan yağmura tutulmuş kimseye de benzerler; şiddetli gürültüden ölecekleri korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. O kâfirleri  çevreleyen her şeyi bilen Allah’tır.”(Bakara 2/19)

            Münafık, aynı zamanda kâfirdir. Allah’ın ayetlerinden herhangi birini görmek istemeyen veya örten kişi, dünyanın en büyük İslam âlimi de olsa bu konuma girer. Durumu öleceği korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkamış kimselere benzer, nitekim gerçeğe kendilerini ne kadar kapatsalar da gerçek yine gerçektir. Yok saymak asla olacakların önüne geçmeyecek, hayaller üzerinde olsa da ölecek ve hesap verecektir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Bu kitapta indirilen açıklayıcı ve ana âyetleri insanlara açıkça bildirdikten sonra gizleyenleri, Allah dışlar; dışlayacak durumda olanlar da dışlarlar. Tevbe eden (hatasından tam olarak dönen), kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka; onların tevbesini kabul ederim. Tevbeleri kabul eden ve iyiliği bol olan Benim. Âyetleri gizleyen ve gizlemişken ölenleri; Allah, melekleri ve bütün insanlar dışlayacaktır. Onlar sürekli dışlanmış olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de göz açtırılacaktır.”. (Bakara 2/159-162)

            “Allah’ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında, tükenip gidecek bir bedel alanlar, karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Onlar yoldan çıkmayı, rehbere uymaya; azabı, bağışlanmaya tercih edenlerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış!”(Bakara 2/174-175)  

            “Allah kimin yola gelmesine karar verirse gönlünü İslam’a açar. Kimin de sapıklığına karar verirse onun da içini daraltır; sanki göğe yükseliyor gibi olur. Allah o pisliği inanmayanların üstüne işte böyle yükler.” (En’âm 6/125) Allah kişinin içine, yaptığı şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu ilham eder. (Şems 91/8) Nitekim insan yaptığı şeyin iyi ya da kötü olmadan yaptığını hiç bilmeden yaptıysa bu işin onun üzerinde bir sorumluluğu yoktur, doğrusunu öğrenince af diler ve doğrusunu yaparak hayatına devam eder. Allahın kullarına iyi ya da kötü iş yaptıklarını bildirir ki, yanlış yapan yanlışından vazgeçsin, doğru yapan da yoluna devam etsin. Böyle yapması Cenab-ı Hakkın kullarına ikramıdır.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır