2. Bakara Suresi 161. Ayet

Âyetleri gizleyen ve gizlemişken ölenleri; Allah, melekleri ve bütün insanlar dışlayacaktır.“(Bakara 2/161)

            Müslümanlar İslam dini adı altında asırlardır, Kuran ve hikmet ile uzaktan yakından ilgisi olmayan hükümleri uygulamaktadırlar. İşte bu durum Kuran ayetlerinin gizlenmesinden kaynaklanmaktadır ve vakit geçtikçe artarak katlanmaktadır. İşte Allah bilerek buna sebep olanları, dışlayacak ve yüzlerine bakmayacak, affetmeyecektir. Melekler ve bütün insanlar da onları dışlayacaktır. Çünkü onlar ayetleri gizlemekle insanların doğruyu bulmasına mani olmuşlardır. Allah-u Teala’nın ayetleri gizleyenleri dışlamasının ne olduğu şöyle açıklanmaktadır: “Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip karşılığında tükenip gidecek  bir bedel alanlar var ya, onlar karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet  günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onlara acı bir azap vardır.”(Bakara 2/174)

            Ölümün kesin olarak belirdiği anda ve öldükten sonra tevbe etme imkanı olmadığından, bu hal üzere ölenlerin gizledikleri ayetleri açıklama ve tevbe etme vakitleri de bitmiş olacaktır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da; “Ben şimdi tevbe ettim” diyenlerin tevbesi tevbe değildir. Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir . Onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır.”(Nisa 4/18)            “Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz. Terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım”. “Hayır asla; o onun söyleyeceği sözdür. Önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir engel vardır.”(Muminun 23/99-100)

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır