2. Bakara Suresi 134. Ayet

 “Onlar ömürlerini tamamlamış bir toplumdur. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız size. Onların yaptıkları size sorulmayacaktır.”(Bakara 2/134)

            Bu ayette ataları ile övünen tüm toplulukları uyarı gelmektedir. Hiç kimseyi kendilerinden önce yaşamış olan ataları bir yere getiremez. Kişi Allah’ın elçisinin oğlu da olsa kazandığı kendinedir. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: “Hepsi de aynı Kitabı (Tevrat’ı) okuduğu halde . Yahudiler, “Hıristiyanların temeli yoktur”; Hıristiyanlar da “Yahudilerin temeli yoktur” derler. Bilmeyenler de onlar gibi konuşur. Allah, uyuşamadıkları konuda Kıyamet  günü aralarında kararını verecektir.”(Bakara 2/113) ayette de görüldüğü gibi her grup kendisinin kurtuluşa erdiğini iddia etmekte ve bunun sebebi olarak kimileri soylarının kimileri önderlerinin üstün olduğunu öne sürmektedir. Oysa hiç kimse bir başkasının yaptığından sorumlu tutulmaz, herkes kendi yaptığının karşılığını tastamam alacaktır. Hesap günü hiç kimseye baban ne yaptı, kimin oğlusun diye sorulmaz. Nebilerin, kendileri de nebi olan çocuklarına vasiyeti Cenab-ı Hakka tam teslim olarak ölmektir, demek ki kurtuluş sadece Müslüman olmaktan geçer.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır