1.Fatihâ Suresi 6.Ayet

             “Yarabbi o doğru yolu bize göster. (Fatiha 1/6)”

            HİDAYET

            Ragıp el-İsfehani, Müfredat’ta Allah’ın hidayetini dört bölüme ayırmıştır:

            1. Akıl, irade ve gerekli organ ve yeteneklerle yaratması

            2. Peygamber ve kitap göndermesi

            3. Yoluna girenlere nimet ve ikramlarda bulunması

            4. Ahiretteki hidayet; cennetliklere cennetin yolunu göstermesi

            Buna, kuran ayetlerinden çıkan sonuca göre biz 5. olarak şunu ekleyebiliriz;

            5. Kişi ne yönde gayret gösterirse, Allah da onu o yöne yöneltir. Kendi irade ve çabasıyla hidayete yönelmeyeni, müdahale ederek doğru yola sokmaz. “Allah yola gelmiş olanların hidayetini artırır”(Meryem 19/76) “Bizim yolumuzda gayret gösterenleri, mutlaka yollarımıza sokarız”(Ankebut 29/69)

            “ihdinas sıradel müstakim” ayetinin 2 anlamı olabilir:

            1. “(Ya Rabbi) Bize doğru yolu göster”

            2. “Bizi doğru yoluna kabul et”

            “Bizi doğru yoluna ilet/sok” şeklindeki bir anlam ise kişinin gayreti sonucu hidayet veya dalaleti hak edeceği kuralını tam olarak yansıtmadığı için güzel bir tercüme değildir. 

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

 

Derleyen: Rabia Özgür Silahyürekli