Sizden Gelenler

Namaz İbadeti ve Detayları   25966

YÜCE ALLAH EVRENİN YEGÂNE MABUDU OLARAK, KULLUĞUN ŞEKİLSEL BOYUTTAKİ İBADET USULLERİNİ DE DOĞAL OLARAK KENDİSİ TAYİN VE TESBİT ETMİŞTİR. NAMAZ İBADETİ DE BUNLARDAN BİRİSİDİR Kİ HZ. MUHAMMET(A.S), ALLAH’IN KOORDİNATLARINI BELİRLEDİĞİ BU İBADETİ UYGULAMALAR...

Tevrat, Zebur ve İncil'e Bakışımız   6084

Müslüman dünyada din öğretiminde; Tevrat, Zebur, İncil'in aslının değiştirildiği öğretiliyor ve öyle biliniyor. Konuyu bir irdeleyelim bakalım; DOĞRUSU Kur'an, Allah'ın tüm nebilere vahyine aynı zamanda ZİKR diyor. Zikrin korunması da Allah'...

Türkiye'de Din Eğitimi-Öğretimi ve Gerçekler   15689

İslam’ın örgün eğitim içindeki yeri ve yeterliliği % 99’u Müslüman olan Türkiye’de İslam’ın örgün eğitim içindeki yeri ve yeterliliği, Müslümanlar...

Said Nursî'de Tasavvuf Düşüncesi   21691

Evvel emirde bu yazı ile gayemiz, halk nezdinde itibarı olan Said Nursî'nin yazıp çizdikleriyle topluma yaydığı düşüncelerin ne demeye geldiğini belirlemeye gayret etmektir. Değilse kendisine beri olduğu birtakım düşünce ve/ya davranışlar nispet etmek asla değildir. Esasen biz...

Kur'an-ı Kerim Işığında Ehl-i Kitabın Durumu   10321

İslam; ilk insan ve ilk peygamberle başlayarak binlerce yıllık bir süreçte son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V)'in şahsında tüm insanlığa indirilen K. Kerim ile tamamlanan, tevhid esaslı bir dindir. Yahudilik ve Hıristiyanlık ise aslında birer İslam peygamberi olan Hz. Musa (a.s), Hz. Dav...

Kur'an'ı Anlamak   9159

Kur'an hevâ ve heveslerimizle yorumlanan bir kitap haline gelmeden önce; Ehli kitabın kendi kitaplarını nasıl tahrip ettiklerinin üzerinde durur. Ve Allah'a teslim olmak isteyenleri uyarır. Kelimelerin yerlerini değiştirirsek nasıl anlam sapmalarına vesile olacağımızı ve yanlış bir t...

İslam'ın Evrenselliği   6323

İnsanoğlu neyi seyreder ve işitirse tasavvuru ona göre şekillenir. Bu konu bilimsel bir gerçektir. İnsanoğlunu diğer yaratılmışlardan ayıran konular arasında en başta “illiyet bağı kurabilme yeteneği” Rabbimiz tarafından Ruhla şereflenen “beşer”’e verildi. Bu sayede g&oum...

'Gezi' Olayına Bakış   9016

Bir Müsülman Kur’ân, insanlığa yol haritası olarak gönderilmiş bir kitaptır. Kur’ân, hayatı ve olayları yorumlar. Şifreleri çözer. Hayatın temel yasaları hakkında bilgiler verir. Sorulara cevap, sorunlara &cc...

Âdem Aleyhisselam ve Cennet   33942

ÂDEM ALEYHİSSELAM'IN CENNETTEN ÇIKARILMASI Bismillahirrahmanirrahim Konu neden önemli? İlk insan Âdem aleyhisselamın yaratılışı ve başından geçen olaylar her insanın merak ettiği bir olaydır....

İslam Kavramı   12880

Tarih boyunca insanların yüz yüze kaldığı, çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal çatışmaların arka planına baktığımızda, kavram kargaşasına sebep olacak bir şekilde bazı kavramlara özünden uzak anlamlar yüklenildiğine şahit oluruz. Bu konuda bile...

Yaşam ve Yaratıcılık   5342

1. Mektup Bu günlerde “Nauka ve Religia” (İlim ve Din) dergisinde toplandık. Pek çok kişinin katıldığı toplantıda derginin 50. yılını kutladık. Kutlamalara Olga Bruşlinskaya da ((Olga bruşlinskya, Nauga veriligia dergisinin baş editörü...

Mektuplar - Cengiz Guseynov   5118

Cengiz Guseynov. Mektuplar Tercüme: Birsen Karaca Birinci Mektup Sevgili Rasim, Üzgünüm, telefon etmişsiniz ama bana ulaşamamışsınız… (Mektupların (elektronik posta iletilerinin) metinleri sitedeki yayınlanma sırasına uy...

Tevessül   11051

Bilindiği kadarıyla, tevessülle ilgili tartışmaların alevlenmesi, hicri VIII. yüzyıla rastlamaktadır. Bu dönemde İbn Teymiye (661–728), halk nezdinde kendilerine kutsallık atfedilen ölü veya diri bazı zatlarla, mukaddes mekân ve varlıkların aşırı yüceltilmesi şeklinde yay...

Temizlik ve İnşa Projesi   5041

Ben İslam’a “Temizlik ve İnşa Projesi” olarak bakıyorum. İslam, fıtrata dönüştür. Aslında biz istesek de istemesek de, her şey aslına geri döner. Rabbim muhteşem bir sistem kurmuş: “O halde, sen yüzünü bir hanîf olarak dine, Allah...

Bilim ve Din - Nauka i Religiya   6159

Rusya’da 1959 yılından beri yayımlanmakta olan ve bilim çevreleri tarafından alanında en iyi dergilerden biri olarak kabul edilen Nauka i Religiya (Наука и религия / Bilim ve Din) Dergisi...

Mektuplar - Cengiz Guseynov(4. ve 5. Mektuplar)   5189

Dördüncü Mektup Sevgili Rasim, size uzun süre yazamadım, nedeni, ünlü Moskovski Dom’da  –Politeknik Müzesi böyle anılmaktadır– vermekle yükümlü olduğum halka açık bir seminere hazırlanıyor olmamdı, kon...

Tasavvufta Temellendirme Sorunu   11088

Bir öğreti olarak din, bireysel ve toplumsal yaşama dair normatif iki yaklaşım sunar. Bunlardan birisi ritüelleri içeren ameli kısımdır. İkincisi ise bu ameli kısmın üzerine bina olduğu epistemolojik temeldir. İslam açısından bakıldığında, dinsel pratik ve bilginin temeli, “nas&...

Batı’nın Gelişmesinin Paradigması   5358

BATI’NIN GELİŞMESİNİN PAR...

İman Edenler Hep Az Sayıdadır   7919

İnsanlık tarihi boyunca, elçilerin tebliğlerini "işiten ve itaat eden" iman sahipleri hep az sayıda olmuştur. Bu durum Allah’ın sünneti gereğidir. "... Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler.”...

İnsan Azar Kendini Yeterli Gördüğünden   6899

Samimi inanan insanın yaşamındaki en önemli amacı, Allah'ın hoşnut olacağı ahlak yapısına sahip olmak. Bunun için kendini eğitir; nefsini değil ruhunu bebek gibi besler, geliştirir. Samimi, dürüst, özverili, merhametli, mütevazı olmak gibi güzelliklerde bir sınır tanımaz. ...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org