Risale-i Nur ve Said Nursi

06

Ekim
38473

Risale-i Nurlara Göre Evliya'nın Gaybı Bilmesi   29041

Gayb, kişinin duyularından uzak ve hakkında bilgi sahibi olmadığı şeye denir. ((Rağıb el-İsfahânî, Müfredât, Safvan Adnan Davudî’nin tahkikiyle, Dımaşk ve Beyrut, 1412 h. 1992 m. s. 616.)) Allah açısından gayb diye bir şey olmaz. Bizim açımızdan, kıyamet...

Risale-i Nur Tartışmaları   7706

Bu pencerede yapılan Risale-i Nur tartışmalarını bitiriyoruz. Gösterilen ilgiden dolayı bütün taraflara teşekkür ederiz. Tartışmalar bundan sonra makaleler şeklinde devam edecek ve bilimsel niteliği olmayan makaleler bu sayfada yayınlanmayacaktır. Yazarların, Kur’ân’ı ve S&uu...

Risale-i Nur Enstitüsünün Cevabı   18797

Sayın Abdulaziz Bayındır , 07.05.2001 tarihli e-mailinizdeki soruları inceledik. Sorularınıza dair değerlendirmelerimiz şöyledir: Kavramlar Risale-i Nur bir Kur’an tefsiridir. Kuran’daki hakikatleri açıklamak için kendine has y...

Risale-i Nur Enstitüsüne Sorular   17938

Sayın Selim SÖNMEZ, Sizin talebiniz üzerine hazırlayıp gönderdiğim “Peygamber ve Kitap İnancı” başlıklı yazımı iki şeyden dolayı yayınlayamayacağınızı ifade etmiştiniz. Bunlardan biri Risale-i Nur’daki ibareleri akla gelmez tevillerle ele aldığım iddiası, diğeri de cema...

Reenkarnasyon Konusu Cevap - 2   13828

Sayın Prof. Abdulaziz BAYINDIR, Tartışmanın devamından memnuniyet duymanızdan dolayı ve fikirlerinizi tenkit eden yazılara sitenizde yer vermekle göstermiş olduğunuz demokratik tavır için, asıl ben size teşekkür ederim. Bu tutumunuzu,  kendilerine gönderilen en küç...

Reenkarnasyon Cevabına Cevabımız   32422

  Yukarıdaki yazının büyük bir bölümünün konuyla ilgisinin olmadığı açıktır. Ama yazıdaki şu ifade önemlidir: “İstinsah” kelimesini -sırf iftirasına dayanak olsun diye- “tenasüh”...

Reenkarnasyon   10086

Konu: REENKARNASYON Sayın Prof. Abdülaziz BAYINDIR Bey, Zat-ı alinizi, katıldığınız TV programlarından tanıma fırsatı bulmuş; yapmış olduğunuz analizleri ve özellikle namaz vakitleri ile ilgili açıklamalarınızı takdirle izlemiştim. Ancak, web sitenizde gördü...

Onsekizinci Lem'a   30519

Mahremdir, herkese gösterilmez Otuz Birinci Mektubun On Sekizinci Lem'ası Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali'nin (r.a.) bir keramet-i gaybiyesidir. Cay-ı dikkat: Şu acip lem'anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor. ...

Nur Talebelerine Reenkarnasyon Cevabı   23733

Reenkarnasyon, insanın öldükten sonra, ruhunun başka bir bedene girerek hayatını orada devam ettirmesi ve olgunlaştırması fikridir. Eski tabir ile “tenasüh”, yeni tabir ile “ruh göçü”, fels...

M. Latif Salihoğlu'nun Tenkidi   20416

Bayındır'ın Tahribatı (1) Süleymaniye Vakfının Kurucu Başkanı İlâhiyatçı Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır Hoca, özellikle son 2–3 yıldır kaleme aldığı bazı yazılarla pekçok din kardeşini derinden derine üzüyor, acımasızca üzmeye de dev...

Köprü Dergisinin Cevap Yazısı   7938

Sayın Abdulaziz Bayındır, Yazı talebimizi dikkate alarak bizim için bir çalışma yaptığınız için teşekkür ederim. Ancak, yazınızı okuduktan sonra hiç beklemediğim bir muhteva ile karşılaştığımı belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi Köprü dergisi Risale-...

İttihad İlmi Araştırma Ekibinin Tenkidi   9183

ASILSIZ BAZI TENKİDLERE CEVAP İTTİHAD- Evvela bilinmelidir ki, İslamiyeti müdafaa etmek yolundaki fedakârane hizmetine zarar vermek isteyen gizli din düşmanlarının tahrikiyle ve iğfalatiyle Bediüzzaman Hazretleri hapishanelerde ve çekilmez m...

Bir Yorum   7348

Sayın Bayındır, Risale-i Nur bir anlam bütünlüğü arz eder. Dil ve anlatım kendi içerisinde bir özelliği vardır. Meseleler birbiriyle girift olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla Risale-i Nura aşina insanlarla meseleleri tahlil etseniz hakikata ulaşmakta zorlanmazsınız. Ayrıca; tarih...

Abdulkadir Badıllı'nın Cevabı   14060

(Muzır Mani'lere Zahir Bir Cevap) بِا سْمِهِ سُبْحَانَهُ وان من شئ الاّيسبّح بحمده Hazret-i Bediuzzaman Üstadımızın (R.A.): "Mühim ve büyük her bir umur-u hayriyenin çok muzır mani'...

Abdulaziz Bey'e Cevap - Üstad ve Reenkarnasyon   27437

Teravihle ilgili görüşlerinizi merak ederken, üstadla ilgili reankarnasyon iddiasına rastladım. Hayretler içinde kaldım. Abdülaziz Bey gibi bir insan, bu yazıyı bu kadar yanlış nasıl anlayabilir. Yazıların yani o iki yazının tenasühle yakından-uzaktan  al...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org