Kuran'da Peygamberler

29

Haziran
14687

Musa ve Harun Aleyhisselam   19114

Kitapta Musa'dan da söz et. Çünkü o içten bağlıydı. O bir elçi, bir peygamberdi. Ona Tur'un sağ yanından seslenmiş ve gizli konuşmak için iyice yaklaştırmıştık. Ona acıdığımızdan, kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışlamıştık...

Eyyüb Aleyhisselam   9452

Hz. İbrahim Soyundan Bir Peygamber "(İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce de Nuh'u doğru yola eriştirmiştik. İbrahim'in soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Har...

Yusuf Aleyhisselam   10042

(Firavun hanedanından olup imanını gizleyen mümin bir kişi onlara şöyle demişti:) "Bundan (yani Hz. Musa'dan) önce Yusuf size belgelerle gelmişti. Siz de getirdiği şeylerden şüphelenip durmuştunuz. Nihayet Yusuf ölünce demiştiniz ki, Allah ondan sonra artık el&cce...

Yakup Aleyhisselam   7788

Yakub Aleyhisselamın Vasiyeti "Kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Kendi kendini alçaltmış biri olursa o başka. Gerçekten biz onu dünyada iken seçmişizdir. O ahirette de elbette iyiler arasındadır. Ne zaman ki, Rabbi "Teslim ol&qu...

İshak Aleyhisselam   7300

"Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına gönderilene, Musa ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık, biz O'na teslim olanlarız" deyin." (Bakara 2/136) ...

İsmail Aleyhisselam   7744

"Kabeyi, insanlar için toplanma ve güven yeri kılmıştık. İbrahim'in makamını namaz yeri edinin, dedik. Evimi ziyaret edenler, kendini ibadete verenler, rüku ve secde edenler için temiz tutun diye İbrahim ve İsmail'e ahd verdik. İbrahim: "Rabbim! Burasını emin bir şehir kı...

Adem Aleyhisselam   11287

"Onlara, Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat: İkisi birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki edilmemişti. Kabul edilmeyen, "And olsun seni öldüreceğim" deyince, kardeşi: "Allah ancak sakınanların takdimesini kabul eder" demişti". (Maide,...

Nuh Aleyhisselam   11097

"Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini seçti ve alemlere üstün kıldı." (Ali İmran 3/33) "Gerçekten Nuh'u kavmine elçi göndermiştik; aralarında dokuz yüz elli yıl kaldı. Sonunda azgın sular onları alıp götürdü. Onla...

Hud Aleyhisselam   8624

1- Görevi "Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz." (Hud 11/50) "Kardeşleri Hud, onlara: "Siz korunmak istemez misiniz?" demişti. Ben size ...

İbrahim Aleyhisselam   13418

"Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle imtihana sokmuş, o bunları yerine getirmişti. Rabbi, "Ben seni insanlara önder yapacağım" demişti. "Soyumdan da olsun." deyince o, "Onların zalim olanları için bir sözüm olmaz" buyurmuştu." (Bakara 2/1...

Lut Aleyhisselam   14415

"Lut eçilerden biridir." (Saffât 37/133) "Lut milleti de elçileri yalanlamıştır." (Şuarâ 26/160) 1- Lut İbrahim'e İnanmıştı "Lut İbrahim'e inandı." (Ankebût 29/26) "Onu da, Lut'u da, herkes için kutsa...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org