Kuran Dersleri

2. BAKARA SURESİ 110. AYET   2238

"Namazı tam kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah'ın katında bulursunuz. Yaptığınız her şeyi gören Allah'tır."(Bakara 2/110)            ...

2. BAKARA SURESİ 109. AYET   1125

"Ehli kitaptan birçoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi kitabı görmeyecek hale getirmek isterler. Bunu, gerçekleri  bütün açıklığı ile gördükten sonra içlerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar. Onlara ilişmeyin, Allah’ın...

2. BAKARA SURESİ 108. AYET   1210

"Yoksa size gelen elçiye, daha önce Musa’dan istenene benzer bir istekle mi gitmek istiyorsunuz? Kim kafir olmayı mümin olmaya tercih ederse düz yoldan çıkmış olur. "(Bakara 2/108)           ...

2. BAKARA SURESİ 107. AYET   1252

"Bilmez misin, göklerin ve yerin yönetimi Allah’a aittir. Allah ile aranıza koyacağınız bir veliniz (yakınınız) ve yardımcınız da yoktur."(Bakara 2/107)              Günümüzde geleneks...

2. BAKARA SURESİ 106. AYET   1719

"Bir âyeti nesheder  veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını, ya da aynısını getiririz . Bilmez misin, herşeye bir ölçü koyan Allah'tır."(Bakara 2/106)             Nesh...

2. BAKARA SURESİ 105. AYET   1306

"Ehl-i Kitap’tan kafir olanlar, Sahibinizden (Rabbinizden) size hayırlı bir şey gelmesini istemezler. Müşrikler de öyledir. Ama Allah iyilik yaparken, doğru tercihte bulunanı bulunmayandan ayırır. Büyük ikram sahibi olan Allah'tır."(Bakara 2/105) ...

2. BAKARA SURESİ 104. AYET   4330

"Müminler! "Bizi güt!" demeyin, "bizi gözet!" deyin ve dinleyin.  Kafirlere acıklı bir azap vardır."(Bakara 2/104)             “raina“ kelimesinin anlamlarından biri &ld...

2. BAKARA SURESİ 103. AYET   1094

"(Bu Yahudiler Kur'an'a) inanıp, güvenir ve korunurlarsa, Allah katından alacakları karşılık elbette iyi olur. Keşke bilseler!"(Bakara 2/103)             Karşılaştıkları olayların gerçek yüzü...

2. BAKARA SURESİ 102. AYET   5742

"Tuttular, Süleyman’ın iktidarı aleyhine şeytanların okudukları şeye uyular. Süleyman kafir olmadı ama insanlara o büyülü sözleri  öğreten şeytanlar kafir oldular. Bunlar (bu Yahudiler) Bâbil'de o iki melik’in (kralın) , Harut ile Mar&ucir...

2. BAKARA SURESİ 101. AYET   2991

"Allah katından, yanlarında olanı (Tevrat'ı) onaylayan bir elçi gelince, kendilerine Kitap verilenlerden bir kısmı Allah’ın Kitabını, sanki hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler."(Bakara 2/101)          ...

2. BAKARA SURESİ 100. AYET   1021

"Bunlar ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden bir takımı yükümlülüklerini üstünden atar, değil mi? Aslında binların çoğu güveni kötüye kullanır."(Bakara 2/100)          ...

2. BAKARA SURESİ 99. AYET   1218

"Sana, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse bunlara kendini kapayamaz."(Bakara 2/99)             Kur'an ayetleri, birbirini açıklar. Allah-u Teala ...

2. BAKARA SURESİ 98. AYET   1116

"Kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa, Allah da o kafirlere düşman olur."(Bakara 2/98)             Yüce Allah, ayetleri görmezden gelen ve ...

2. BAKARA SURESİ 97. AYET   1065

"De ki: Cebrail’e kim düşmanlık ederse bilsin ki öncekileri onaylayıcı bir rehber olan, inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı senin kalbine o, Allah’ın izni ile indirmiştir."(Bakara 2/97)          ...

2. BAKARA SURESİ 96. AYET   1074

"Kesin olarak göreceksin ki insanların içinde, yaşamaya en düşkün olanlar onlardır; müşriklerden bile düşkündürler. İsterler ki ömürleri bin sene olsun! O kadar ömür verilse bile bu, onları azaptan uzaklaştıracak değildir. Yaptıkları herşe...

2. BAKARA SURESİ 95. AYET   1150

"Elleriyle yaptıklarından ötürü ölümü asla isteyemezler. O zalimleri bilen Allah'tır."(Bakara 2/95)             Herkes kendi yaptıklarının şahididir. Günahlarını bilen ve Allah'a...

2. BAKARA SURESİ 94. AYET   949

"De ki, “o son yurt (cennet) Allah katında başka kimselere değil de, yalnız size tahsis edilmişse ölümü isteyin; iddianızda haklıysanız istersiniz”(Bakara 2/94)             Bakara 94.ayette ahireti k...

2. BAKARA SURESİ 93. AYET   1169

"Bir gün Tur’u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almıştık. “Size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin!” demiştik. Siz de “Dinledik ve sıkı sarıldık” demiştiniz. Oysa ayetleri görmezlikten gelmeniz sebebiyle buzağı tutkusu içinize işlemişti . De k...

2. BAKARA SURESİ 92. AYET   974

"Musa size, apaçık belgelerle (mucizelerle) gelmişti. Yanınızdan ayrılmasının ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz; yanlışlar içindeydiniz."(Bakara 2/92)              Musa aleyhisselam israiloğullarına dokuz mucize gösterm...

2. BAKARA SURESİ 91. AYET   1068

"Onlara: "Allah’ın indirdiğine inanıp güvenin!" denince, "biz bize indirilene güveniriz" der ve gerisini görmezlikten gelirler. Halbuki o, tümüyle gerçektir ve yanlarındakini  onaylayıcı özelliktedir. De ki: "Kitabınıza güv...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org