Kuran Dersleri

2. BAKARA SURESİ 185. AYET   1954

"Ramazan, insanlara rehber olan ve rehberin açıklayıcı âyetlerinden oluşan Kur’ân’ın ve o Furkan’ın indirildiği aydır. Sizden kim o ayı yaşarsa, oruçlu geçirsin. Kim de hasta yahut yolculuk hali...

2. BAKARA SURESİ 184. AYET   2296

 "(Size yazılan oruç) sayılı günlerde tutulur. Sizden kim, hasta veya yolculuk halinde olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Orucu tutabilecek olanların bir çaresizi doyuracak kadar fidye (fitre) vermesi de gerekir. Kim bir iyiliğ...

DİĞER DİNLERDE ORUÇ   3247

    Diğer Dinlerde Oruç:             Maniheizm: Hristiyanlıkla maniheizmin sentezlenmesinden oluşan bu gelenek dininde, hristiyan ve mecusilerden etkilenen maniheistler oruç tutarlar. O...

2. BAKARA SURESİ 183. AYET   1380

"Ey inanıp güvenenler! Oruç, sizden öncekilere yazıldığı şekliyle size de yazıldı ki kendinizi koruyasınız."(Bakara 2/183)             Oruç, İsl&a...

2. BAKARA SURESİ 182. AYET   1108

 "Mirası paylaştıran kişi, bir tarafa meyletmekten veya günaha girmekten korkarda mirasçıları uzlaştırırsa, bundan dolayı günaha girmiş olmaz."(Bakara 2/182)        &nb...

2. BAKARA SURESİ 181. AYET   929

"Bunu duyduktan sonra payları kim değiştirirse, günahı değiştirenlerin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah’tır."(Bakara 2/181) &n...

2. BAKARA SURESİ 180. AYET   1438

"Birinize ölüm gelir de geriye mal bırakmış olursa, onu, anası, babası ve en yakınları  arasında belirlenmiş paylara göre bölüştürmek, içinizden Allah’tan çekine...

2. BAKARA SURESİ 179. AYET   1271

"Ey sağlam duruşlu kişiler, kısasta sizin için hayat vardır, belki kendinizi korursunuz."(Bakara 2/179)             Akıl ile kalp, aynı noktada b...

2. BAKARA SURESİ 178. AYET   2928

"Müminler! Öldürülen insanlar konusunda size kısas farz kılındı.Bir hüre karşı bir hür, bir esire karşı bir esir, bir kadına karşı bir kadın (öldürülür, daha fazlası olmaz). Kim, öldürü...

2. BAKARA SURESİ 177. AYET   2425

 "İyilik, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. İyilik; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebîlere inanıp güvenen kişinin yaptığıdır. Böyle b...

2. BAKARA SURESİ 176. AYET   1130

  "Olacağı  budur; gerçekleri içeren bu Kitabı Allah indirmiştir. Kitab’a ters düşenler ise derin bir ayrılık  içindedirler."(Bakara 2/176)   &nbs...

2. BAKARA SURESİ 175. AYET   1043

"Onlar yoldan çıkmayı, rehbere uymaya; azabı, bağışlanmaya tercih edenlerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış!.."(Bakara 2/175)             Allah'ın indirdiği açıklayı...

2. BAKARA SURESİ 174. AYET   1351

"Allah’ın indirdiği kitaptan birşey gizleyen ve karşılığında,tükenip gidecek bir bedel alanlar, karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır."(Bakara 2/174)...

2. BAKARA SURESİ 173. AYET   2470

"O, size sadece meyteyi (kesilmeden ölmüş hayvanı), akmış kanı,   domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilmiş olanı haram kılmıştır. Kim darda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bu...

2. BAKARA SURESİ 172. AYET   1076

"Ey Allah’a inanıp güvenenler! Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerin temiz olanlarından yiyin!Yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na karşı görevinizi yerine getirin!"(Bakara 2/172) ...

2. BAKARA SURESİ 171. AYET   1162

"Görmezlikten gelen bu kişiler, anlamadığı sese karşı öten karganın durumu gibidir; onların duyduğu sadece bir çağrı ve seslenmedir. Sağır, dilsiz ve körkesilirler.Onlar akıllarını kullanmazlar"(Bakara 2/17...

2. BAKARA SURESİ 170. AYET   1544

"Onlara “Allah’ın indirdiğine uyun!” dense, “Hayır! Biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak, ona uyarız!” derler. Peki, ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yolada girmemişlerse,yine uyacaklar mı?"(Bakara 2/170)...

2. BAKARA SURESİ 169. AYET   1010

"O, sizden kötülükler ve çirkinlikler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister."(Bakara 2/169)        &...

2. BAKARA SURESİ 168. AYET   1906

"Eyinsanlar! Yeryüzündeki herşeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan’ın izinden gitmeyin! O sizin açık düşmanınızdır"(Bakara 2/168)          &nb...

2. BAKARA SURESİ 167. AYET   933

"Onlara uyanlar şöyle derler:“Keşke elimize bir fırsat geçse de onların burada bizden uzak dur- dukları gibi biz de onlardan uzak dursak!” Allah yaptıklarını, içlerini yakacak şekilde gösterecektir. Artık o ateşten çıkacak d...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org