Kuran Dersleri

2. BAKARA SURESİ 263. AYET   1027

"Güzel bir söz söylemek ve bir ayıbı örtmek, yardım yapıp sonra kişiyi üzmekten iyidir. Allah zengindir, yumuşak davranır."(Bakara 2/263)           &n...

2. BAKARA SURESİ 262. AYET   992

 "Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra harcadığı şeyi başa kakmayan ve üzmeyenler varya, onlaraSahipleri(Rableri) katında ödül vardır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler."(Bakara 2...

2. BAKARA SURESİ 261. AYET   1564

"Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitirmiş ve her başağında yüz tane olan buğday örneği gibidir. Allah, tercihini doğru yapana katkat verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah’tır."(...

2. BAKARA SURESİ 260. AYET   1801

"Birgün İbrahim dedi ki: “Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterir misin?” Allah: “Yoksa inanmadın mı?”dedi.(İbrahim):“Hayır,inandım da içimin yatışması için!” dedi. “Öyleyse d&o...

2. BAKARA SURESİ 259. AYET   1539

"Şu kişiyide düşündün mü? Tavanları çökmüş ve duvarları üzerine yıkılmış bir kente uğramıştı da “Allah bu kenti ölümünden sonra nasıl diriltecek?” demişti. Allah onu yüz yıl süreyle öldürdü,...

2. BAKARA SURESİ 258. AYET   1164

"Allah bir krallık vermiş diye, İbrahim’e karşı Sahibi (Rabbi) hakkında delil getireni, gözünde canlandırmadın mı? İbrahim, “Yaşatan ve öldüren  benim Sahibimdir (Rabbimdir)!” dediğinde o, “Ben de yaşatırım, ben de öldürü...

2. BAKARA SURESİ 257. AYET   1303

 "İnanıp güvenenlerin en yakını (velisi) Allah’tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin kendilerine en yakın (veli) bildikleri  ise tağutlardır;  onlarda bunları aydınlıktan çıkarıp kar...

2. BAKARA SURESİ 256. AYET   2212

"Dinde zorlama olmaz;  doğrular, yanlış kurgulardan iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri tanımaz da Allah’a güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Herşeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.&quo...

2. BAKARA SURESİ 255. AYET   2166

“O,Allah’tır.O’ndan başka ilah yoktur.Diridir, sürekli işinin başındadır. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku! Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaati (biri...

2. BAKARA SURESİ 254. AYET   1206

      "Müminler! Size rızık olarak ne vermişsek, ondan ...

2. BAKARA SURESİ 253. AYET   1380

  "Allah, bu elçilerden kimini kimine üstün kıldı. Kimiyle konuştu, kimini birkaç basamak yükseltti. Meryem oğlu İsa’ya da açık belgeler verdi ve onu Kutsal Ruh ile destekledi.  Allah, tercihi (insanlara bırakmayıp) kendi yapsaydı, sonrak...

2. BAKARA SURESİ 252. AYET   910

  "Bunlar Allah’ın âyetleridir. O, bunları sana doğru bir biçimde aktarıyor. Sen de O’nun elçilerindensin "(Bakara 2/252)             Tüm bu anlatılanlar gerçek ...

2. BAKARA SURESİ 251. AYET   1081

"Sonra Allah’ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davut Calut’u öldürdü. Allah da ona hükümdarlık ve hikmet  verdi. Ona uygun gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla diğerlerini engellemezse tabii düzen bozulur. İkr...

2. BAKARA SURESİ 250. AYET   1033

  "Calût ve ordusunun karşısına çıktıklarında şöyle dua ettiler: "Ey Sahibimiz (Rabbimiz!) Bize direnme gücü ver. Ayaklarımızı kaydırma. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et."(Bakara 2/250)      &n...

2. BAKARA SURESİ 249. AYET   1064

"Tâlût askerleriyle birlikte ayrılınca dedi ki “Allah bir ırmakla sizi ağır imtihandan geçirecektir. Kim ondan içerse benden değildir, eliyle bir avuç alan alabilir. Kim de yiyeceğine bile katmazsa bendendir.” Sonra pek azı dışında hepsi ondan içtil...

2. BAKARA SURESİ 248. AYET   1076

"Nebileri onlara dedi ki: “Ona komutanlık verildiğinin işareti, size Sandık’ın size gelmesidir. Onda Rabbinizden bir huzur, Musa ve Harun ailelerinden hatıralar olacak ve onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız bunda sizi için gerçek bir işaret vardır."(Bakara 2/2...

2. BAKARA SURESİ 247. AYET   1032

"Nebileri onlara: "Size başkomutan olarak Allah, Talut'u çıkardı" dedi. "O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Başkomutanlık ondan çok bizim hakkımızdır. Onun fazla bir malı da yok" dediler. Nebi: "Onu sizin üzerinize Allah seç...

2. BAKARA SURESİ 246. AYET   981

  "Musa’dan sonra, İsrailoğullarının ileri gelenlerini gözünde canlandırmadın mı? Onlar Nebîlerine “İçimizden bir başkomutan  çıkar da Allah yolunda savaşalım!” demişlerdi. “Ya savaş emredilir de savaşmazsanız?” dedi. &l...

2. BAKARA SURESİ 242. AYET   1067

 "Allah size âyetlerini böyle açıklar ki aklınızı kullanırsınız."(Bakara 2/242)             Allah-u Teala bu ve bir çok ayette ayetleri açıkladığını ve aklımızı kullanmamız gerektiğini...

2. BAKARA SURESİ 241. AYET   1176

"Boşanmış kadınların da marufa uygun menfaatleri (geçindirilme hakları)  vardır. Bu, Allahtan çekinenler üzerine borçtur."(Bakara 2/241)             Kocası ölen kadının bir yıl boyunca...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org