Eleştiriler

06

Ekim
43705

Risale-i Nur Enstitüsünün Cevabı   20209

Sayın Abdulaziz Bayındır , 07.05.2001 tarihli e-mailinizdeki soruları inceledik. Sorularınıza dair değerlendirmelerimiz şöyledir: Kavramlar Risale-i Nur bir Kur’an tefsiridir. Kuran’daki hakikatleri açıklamak için kendine has y...

Risale-i Nur Enstitüsüne Sorular   19036

Sayın Selim SÖNMEZ, Sizin talebiniz üzerine hazırlayıp gönderdiğim “Peygamber ve Kitap İnancı” başlıklı yazımı iki şeyden dolayı yayınlayamayacağınızı ifade etmiştiniz. Bunlardan biri Risale-i Nur’daki ibareleri akla gelmez tevillerle ele aldığım iddiası, diğeri de cema...

M. Latif Salihoğlu'nun Tenkidi   23099

Bayındır'ın Tahribatı (1) Süleymaniye Vakfının Kurucu Başkanı İlâhiyatçı Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır Hoca, özellikle son 2–3 yıldır kaleme aldığı bazı yazılarla pekçok din kardeşini derinden derine üzüyor, acımasızca üzmeye de dev...

Köprü Dergisinin Cevap Yazısı   8926

Sayın Abdulaziz Bayındır, Yazı talebimizi dikkate alarak bizim için bir çalışma yaptığınız için teşekkür ederim. Ancak, yazınızı okuduktan sonra hiç beklemediğim bir muhteva ile karşılaştığımı belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi Köprü dergisi Risale-...

Kayseri ve Kütahya Emekli Müftülerinden Abdülkerim Polat'ın Tenkidi ve Cevabımız   10058

Muhterem Abdulkerim POLAT, Kayseri ve Kütahya Emekli Müftüsü Ve aleykumusselam ve rahmetullah ve berekatuh 19.04.2007 tarihli mektubunuzdan dolayı teşekkür ederim. Faydalı ve ufuk açıcı oldu. Cevabı biraz gecikti; çünkü bu esnada, gü...

İttihad İlmi Araştırma Ekibinin Tenkidi   10378

ASILSIZ BAZI TENKİDLERE CEVAP İTTİHAD- Evvela bilinmelidir ki, İslamiyeti müdafaa etmek yolundaki fedakârane hizmetine zarar vermek isteyen gizli din düşmanlarının tahrikiyle ve iğfalatiyle Bediüzzaman Hazretleri hapishanelerde ve çekilmez m...

Dinin Kaynağı Ben miyim?   16125

Teravih namazının varlığı hakkında son günlerde yapılan tartışmalar, neyin İslâmî/dînî sayılacağı; bu konuda kimlerin yetkili olduğu sorusunu tekrar gündeme getirmiş bulunuyor. Bir şeyin dinde olup olmadığı veya dînî hükmü acaba sadece Kur’â...

Altınoluk'a Cevap   11817

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, bu yazıyı Sayın YILMAZ’a cevap olsun diye yazmıyorum. Nisan 2001 tarihli Altınoluk dergisinde yayınlanan yazımız etrafında oluşan değerlendirmeler içinde, Kur’an’a açıkça aykırı gördüğüm konuların bir kısmını, bu v...

Altınoluk Dergisi'nin Röportajı   30450

İbadetten Tad Alma ALTINOLUK- Bir üniversite öğrencisi gelse ve size “İçimde bir daralma hissediyorum. İbadetlerimi yerine getiriyorum ama tat alamıyorum. Nedir bunun sebebi? Bana rehberlik eder misiniz, İslâm’ı ruhumu daha çok ...

Ali Eren'e Cevap   24047

İstanbul’da, Oruç Baba adıyla anılan bir türbe vardır. Ramazan’da ilk iftarı orada yapmak isteyen yüzlerce kişi, büyük bir kalabalık oluşturur, sokaklar kapanır. 9.12.2000 tarihine rastlayan Cumartesi gecesi, Kanal 7 Televizyonunda, İskele-Sancak programına Abdulaziz BAYINDI...

Abdulkadir Badıllı'nın Cevabı   15356

(Muzır Mani'lere Zahir Bir Cevap) بِا سْمِهِ سُبْحَانَهُ وان من شئ الاّيسبّح بحمده Hazret-i Bediuzzaman Üstadımızın (R.A.): "Mühim ve büyük her bir umur-u hayriyenin çok muzır mani'...

Abdulaziz Bey'e Cevap - Üstad ve Reenkarnasyon   28915

Teravihle ilgili görüşlerinizi merak ederken, üstadla ilgili reankarnasyon iddiasına rastladım. Hayretler içinde kaldım. Abdülaziz Bey gibi bir insan, bu yazıyı bu kadar yanlış nasıl anlayabilir. Yazıların yani o iki yazının tenasühle yakından-uzaktan  al...

Bakara 171. Ayetin Meali   23711

 Kur'ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli adıyle bir meâli bulunan Bahaeddin SAĞLAM, Bakara Suresi 171. âyete verdiğimiz meâlde beş büyük yanlış bulduğunu ve bu yanlışların, bizdeki dil yetersizliğinden ve muhakeme fakirliğinden kaynaklandığını iddia etmiş, eleşti...

Köprü Dergisi Yazı Talebi   6734

Sayın Abdulaziz Bayındır, Köprü dergisinin Bahar/2001 sayısının dosya konusunu “Nübüvvet ” olarak belirledik. İslâm düşüncesinde iki varlık alanından bahsedilir. Bunlardan birisi Yaratıcının isim ve sıfatlarından oluşan ulûhiyet alanı; diğeri ise, ubudiyet ala...

Nebi ve Kitap İnancı   9402

NEBİ VE KİTAP İNANCI (Köprü Dergisi’nin isteği üzerine yazılan yazı)  Her insan bir şekilde, Allah’ın varlığını ve birliğini, gözüyle görmüş gibi anlar ve kavrar. Kur’an’da bunun çok sayıda delili vardır. Bir ayet şö...

Altınoluk Dergisinin Değerlendirmesi   10273

Altınoluk dergisi’nden cevap Sn. Doç. Dr. Abdulaziz BAYINDIR’ın Mü­lâkatı ile İlgili Bir Değerlendirme Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ Altınoluk Dergisi geçen sayısında tasavvuf konu­sunu kapak gündemine almış, değerli meslek­taşlarımız Sayın Prof. Dr. Must...

Bayındır Doğru mu Söylüyor?   19958

Abdulaziz Bayındır, Hilal tv’den yaptığı bir açıklamada[1] Efendimiz’in Kuran-ı Kerim’i beyan/açıklama görevinin olmadığını savunuyor. Nahl suresinde geçen “biz sana Zikr’i/Kuran’ı indirdik ki onu insanlara beyan edesin” (Nah...

Vasiyet Ayetine Verdiğimiz Meal İle İlgili Tenkit   7033

Tenkit Metni: "كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ayeti kerimesine Abdülaziz Bey "sizden birinize ölüm geldiğinde şayet terekesi varsa, "يوصيكم الله" ayetindeki vasiyyet...

 

Video Galeri

Fitre ve Bayram Namazı
Kur'anı Anlayarak Okumak
Tüm hakları saklıdır. | http://www.suleymaniyevakfi.org